Location Innovation Academy – opi uutta paikkatietojen yhteentoimivuudesta
24.05.2023
Yritys, kiinnostaako sijaintitiedon tehokkaampi hyödyntäminen terveys- ja hyvinvointialalla?
01.06.2023