admin

01.06.2023

Yritys, kiinnostaako sijaintitiedon tehokkaampi hyödyntäminen terveys- ja hyvinvointialalla?

Toimiiko organisaatiosi terveys- ja hyvinvointiongelmien parissa, ja teillä olisi tarve tai haave ratkaista alan ongelmia sijaintitietoa ja moderneja digitalisaatioratkaisuja hyödyntämällä? Geospatial Challenge Camp etsii kumppaneita!
24.05.2023

Location Innovation Academy – opi uutta paikkatietojen yhteentoimivuudesta

Maksuton Location Innovation Academy tukee ja auttaa paikkatietoaineistojen saatavuuden, yhteentoimivuuden ja integroinnin parantamisessa. Location Innovation Hub ylläpitää ja kehittää koulutuskokonaisuutta yhdessä OGC:n kanssa.
24.05.2023

Geomob Finland jatkuu syksyllä

Kansainvälisen Geomob-konseptin ensimmäinen Suomessa järjestetty tilaisuus toteutui noin 35 osallistujan voimin huhtikuussa Maria01:n tiloissa, Helsingissä. Tilaisuudessa keskusteltiin kaukokartoituksen mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta. Osallistujat tulivat yrityksistä ja julkiselta sektorilta, mukana oli myös joukko alan opiskelijoita ja tutkijoita. Seuraava tapahtuma järjestetään Oulussa marraskuussa.
24.05.2023

Radical Health Festival

Terveys- ja hyvinvointialan lisääntyvä digitalisaatio muuttaa tapaa, jolla terveyspalveluja tarjotaan ja vastaanotetaan. Organisaatiot, jotka kehittävät toimintaansa digitalisaation avulla, ovat paremmassa asemassa muihin nähden kilpailussa nopeasti kehittyvässä terveydenhuoltomaailmassa. Miten eurooppalaiset innovaatiokeskukset voivat tukea yrityksiä tässä muutoksessa?