Location Innovation Hub tukee sijaintia hyödyntävien ekosysteemien luomista. Visiomme on mahdollistaa ja kehittää referenssidata-avaruuksia teema-alueisiimme liittyen. Toimintamme teema-alueita ovat rakennettu ympäristö, biotalous sekä terveys ja hyvinvointi.

Referenssidata-avaruudet tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia ottaa uusia askelia ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen tuottamien haasteiden torjumiseksi. Lisäksi referenssidata-avaruudet ovat avainasemassa Euroopan data-avaruuksien kehittämisessä.

Referenssidata-avaruuksia voidaan käyttää yhdessä muiden data-avaruuksien kanssa ja täten linkittää eri data-avaruuksia toisiinsa yhteisen nimittäjän avulla. Tämä voidaan saavuttaa esim. pysyvien tunnusten ja elinkaarenhallinnan avulla. Tärkeää on myös, että samat tosimaailman kohteet säilyvät tunnistettavissa olevina tiedon liikkuessa data-avaruudesta toiseen.

Seuraavia data-avaruuksia on hahmoteltu:

Sijaintitiedon referenssidata ja seuraavan sukupolven navigointi

Kuvaus:

Referenssidata-avaruuden ensimmäinen versio toteutetaan olemassaolevan GeoE3 dataintegrointialustan avulla ja sitä laajennetaan kansallisilla avoimilla paikkatietoaineistoilla API-rajapintojen kautta

Yhteyshenkilö:

Lassi Lehto ja Tuomo Malkamäki

Location Innovation Hub

etunimi.sukunimi@nls.fi

Rakennettu ympäristö

Kuvaus:

Data-avaruuden laajuus ja sisältö suunnitellaan yhteistyössä paikkatiedon tuottajien ja muiden verkostotoimijoiden kanssa. Data-avaruuden jatkokehittämisessä kohti temaattista digitaalista kaksosta tiedon tuottajia ja käyttäjiä tuetaan rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä ja konsortioihin osallistumisessa.

Yhteyshenkilö:

Riitta Teiniranta

Suomen Ympäristökeskus

etunimi.sukunimi@syke.fi

Metsätalous

Kuvaus:

Data-avaruuden laajuus ja sisältö suunnitellaan yhteistyössä paikkatiedon tuottajien ja muiden verkostotoimijoiden kanssa.

Yhteyshenkilö:

Jukka Malinen

Metsäteho

etunimi.sukunimi@metsateho.fi

Maatalous ja ruokatuotanto

Kuvaus:

Data-avaruuden laajuus ja sisältö suunnitellaan yhteistyössä paikkatiedon tuottajien ja muiden verkostotoimijoiden kanssa.

Yhteyshenkilö:

Liisa Pesonen

Luonnonvarakeskus

etunimi.sukunimi@luke.fi

Terveys ja hyvinvointi

Kuvaus:

Data-avaruuden laajuus ja sisältö suunnitellaan yhteistyössä paikkatiedon tuottajien ja muiden verkostotoimijoiden kanssa.

Yhteyshenkilö:

Juha Oksanen

Paikkatietokeskus FGI

etunimi.sukunimi@nls.fi

Jos haluat kuulla lisää data-avaruuksien kehittämisestä, ota yhteyttä